עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

מאמרים


הסכמי ממון – חשיבותם והצורך בתוקפם המשפטי

הסכמי ממון בין בני זוג, לרבות חד מיניים, מעידים על נכונות שני הצדדים החותמים על ההסכם כי ברצונם לקיים קשר זוגי ולמסד את הנוהגים, המעשים וחלוקת הרכוש ביניהם.

חזקת הגיל הרך

חזקת הגיל הרך באה לידי ביטוי, משתקפת, בסעיפים 24-25 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק")."24. היו הורי הקטין חיים בנפרד – בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הופקעו בין שעדיין קיימים ובין שלא נישאו – רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק...

טובת הילד

טובת הילד נקבעה כעקרון משפטי.בתי המשפט לענייני משפחה שוקלים בכובד ראש עקרון מנחה זה, לרבות בעת סכסוך המתקיים בתוך המשפחה. לבית המשפט מוקנית הסמכות המשפטית להכריע לטובת ילד/ילדים, גם כאשר פסק הדין נוגד את רצון ההורים או אחד מהם.הסכסוכים בתוך המשפחה לעניין עקרון טובת הילד נובעים בעיקר מהנושאים הבאים: משמורת ו/או אחזקת...

אפוטרופסות

מאמר בעניין חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המסדיר את עניין מינוי האפוטרופוס

גירושין

בהליך גירושין - לקוח מרוצה הינו לקוח מתגרש, אשר יגיע להסכם גירושין נאות בדרך היעילה ביותר עם כמה שפחות "צלקות".

עילות לתביעת גירושין

מאמר מאת עו"ד גירושין יורם פרי, מומחה בדיני המשפחה והירושה. הכתוב מביא את העילות הקבועות בחוק, המאפשרות לתובע לזכות בתביעת גירושין, גם ללא הסכמת בן הזוג.

חלוקת רכוש בהליך גירושין

שיטת חלוקת רכוש בהליך גירושין תלויה במועד נישואי בני הזוג. בני זוג שנישאו לפני 1/1/1974 בני זוג אשר נישאו לפני ה- 1.1.1974 (מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973), חלה עליהם הלכת "חזקת השיתוף" שהינה פרי הפסיקה. מדובר בשיתוף קנייני מיידי. לבן הזוג קמה במהלך הנישואין זכות קניינית בנכס עצמו....

פירוק שיתוף

המושג "פירוק שיתוף" במסגרת הליך של פירוד בין בני זוג, כולל את פירוק סך רכושם ונכסיהם של בני הזוג.

הסכם טרום נישואים

לדוד (שם בדוי) גרוש עם שני ילדים יש חנות לבגדים ודירה הרשומים על שמו. לימים הכיר דוד את לאה (שם בדוי), התאהבו ותכננו להינשא. ללאה שאף היא גרושה עם ילד אין רכוש כלשהו למעט תוכנית חסכון וקופת גמל. דוד, שחווה כבר כשלון בחיי הנישואין חפץ להגן על רכושו במקרה ויצטרך להתגרש מלאה. דוד מבקש לערוך הסכם טרום נישואים.

משמורת ילדים

עקרון חשוב הינו "עקרון טובת הקטין", עקרון זה מוביל את בית המשפט ובית הדין הרבני בקבלת החלטות בנושא הילדים גורמים משפטיים אלה, בוחנים את זכויות הקטין וצרכיו המיוחדים

זמני שהות עם ילדים

זמני שהות נקבעים על פי הסכמת בני הזוג לאחר שנקבעו ההסדרים בעניין משמורת הילדים. הסדרי ראיה קובעים את מועדי הביקורים של הילדים אצל ההורה שאינו הורה משמורן.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

בני זוג אשר הגיעו למסקנה כי הם רוצים לשקם את נישואיהם, יכולים להניח יסודות נכונים לקשר הזוגי ביניהם, אם יסדירו בצורה משפטית את יחסיהם בהסכם שלום בית. יחד עם זאת, במידה ושלום הבית לא יצלח, נכון יעשו בני הזוג אם בעת כתיבת הסכם שלום הבית וכל עוד שורר השלום בנישואיהם, יכללו בהסכם שלום הבית הסכם גירושין המסדיר את כל הנושאים.

הסכם בין יורשים

הסכם בין יורשים הוא הסכם משותף לחלוקת הירושה / עיזבון. הסכם בין יורשים אינו מהווה עסקה במקרקעין, לכן אין חיוב במס בגינו.

צוואה הדדית בין בני זוג

בני הזוג שיש להם ילדים או לאו, היה ואחד מבני הזוג רוצה להעביר כל רכושו לידי בן או בת הזוג לאחר מותו, אזי הדרך הנכונה להבטחת מעבר מלוא הרכוש לבן או בת הזוג הינה במסגרת צוואה הדדית.

מגשרים

גישור הוא הליך הנועד להביא את בעלי הדין לכדי הסכמה בעניין המחלוקת ו/או הסכסוך שביניהם. בהליך הגישור משתתפים: המגשר ובעלי הדין (ואפשרי שגם עורכי דינם ישתתפו). הליך הגישור הוא הליך של פתירת מחלוקת בשיתוף פעולה, הוא מפגיש את הצדדים הנמצאים בסכסוך לדיאלוג

הליך גישור בסכסוך משפחתי בין בני זוג

מרבית הזוגות הנקלעים לסכסוך משפחתי, אצים להליך גירושין באמצעות עורכי דין ותביעות משפטיות הדדיות. ברב המקרים אחד מבני הזוג יוזם את הליך הגירושין ובן הזוג השני נאלץ להיגרר אף הוא לסכסוך באמצעות כתבי הגנה, תביעות נגדיות וכיוצ"ב.

מזונות אישה ומזונות משקמים

המאמר מבחין בין סוגי המזונות השונים, מחדד את ההבחנה בין מזונות אישה וילדים, ונוגע בזכויות שהן מקנות, בהתאם לנסיבות שונות

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר