עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

פסקי דין


ביטול צוואה בטענה בדבר היותה מזוייפת

מצ"ב פסק דין לבטלות הצוואה בשל קבלת הטענה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת מצד התובעת על המנוח.

תביעה לצו קיום צוואה

מצ"ב פסק דין של תביעה לצו קיום צוואה למרות התנגדות האישה והבנות, עו"ד יורם פרי זכה בתביעה.

תביעת לשון הרע

מצ"ב פסק דין של תביעה לקבלת פיצויים בגין לשון הרע ששהיגישו בני הזוג לשעבר אחד כנגד השני

תביעה נזיקית

מצ"ב פסק דין שזכינו לאחרונה - מדובר בתביעה נזיקית + לשון הרע שהתנהלה כנגד לקוחותינו בבית המשפט לענייני משפחה. עו"ד יורם פרי ייצג את הנתבעים

אין כפל מבצעים

אין "כפל מבצעים": האישה לא תקבל תשלום כתובה, תוספת לכתובה ופיצוי בגין הרס הנישואין, בנוסף לכספים שקיבלה במסגרת חלוקת הרכוש

תביעה להפחתת מזונות ילדים

פסיקת בית המשפט בתביעת אב גרוש המבקש להפחית את דמי מזונות בנותיו, אשר נקבעו בפסק דין קודם. העילה - שינוי הנסיבות שחל מעת מתן פסה"ד, נוכח התדרדרות מצבו הנפשי והרפואי, באופן שמנע ממנו להשתכר ולכלכל את בנותיו. בנוסף לכך, פסק הדין הקודם ניתן במעמד צד אחד מבלי שבחן את צרכיהן של הקטינות

התר ביטול נישואין

תביעת בעל לביטול נישואין, או לחילופין - לשאת אישה תחת אשתו

תביעת ביטול גירושין

התובע ביקש לבטל גירושין בטענה שהיו פיקטיביים. הנתבעת, האישה, התנגדה לביטול באמצעות באי כוחה עו"ד שוש פרי, עו"ד יורם פרי ועו"ד אלדד פצ'ה. בפסק הדין דחה בית הדין הרבני את תביעת הבעל.

חלוקת נכס

התובעת, הגב' ר.ק הגישה באמצעות ב"כ עו"ד שוש פרי ועו"ד יורם פרי תביעה רכושית כנגד הנתבע מר ס.ק, בעניין חלוקת נכס, במסגרת איזון משאבים

סמכות נמשכת

ביה"ד הרבני הגדול דחה ערעור על החלטת ביה"ד האזורי, במסגרתה נקבע כי לביה"ד מסורה הסמכות לדון בתביעה לביטול מזונות או לחילופין להפחתת מזונות

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר