עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

עו"ד ירושות


הואיל ואין אדם יודע את יומו, כיצד ידאג לשלמות המשפחה ולמניעת סכסוכי ירושה, לאחר לכתו מן העולם?

טיפול בירושות ובצוואות

ככלל, מוסדר נושא הירושה באחת משתי דרכים: האחת - באמצעות צוואה הנכתבת על ידי האדם בחייו, ובה נאמר מה ייעשה בנכסיו לאחר מותו. הדרך האחרת -  על פי חוק הירושה, אשר קובע את חלוקת העיזבון בין היורשים, בהיעדר צוואה. בשני המקרים מדובר בפרוצדורות מורכבות ועתירות אמוציות, המחייבות טיפול מקצועי של עורך הדין בתחום הירושות, ולא פחות מכך – עליו להתנהל ביתר תבונה ורגישות.

עיקר הבעיות עלולות לצוץ כאשר אדם רואה עצמו כיורש חוקי של חלק מסוים מעזבונו של הנפטר, ובפועל אין הוא זכאי לאותו חלק בירושה לו ציפה. אם בשל צוואה שחילקה את הירושה באופן שונה, ואם בשל חלוקה על פי חוק הירושה, אשר לא תואמת את ציפיותיו של אותו אדם. סוגיות וסכסוכים עשויים להתעורר גם סביב שאלת תקפותה של צוואה וחוקיותה, או סביב פרשנויות של החוק, לגבי השארים והחלק בירושה לו הם זכאים.

על כתפיו של עורך דין ירושות מוטלת אחריות כבדה, כאשר הוא מייצג את אחד היורשים, את מקצתם או כולם, או כאשר הוא אמון על קיום הצוואה. במקרה זה, עליו להיות זהיר ובטוח כי אופן טיפולו משקף את דעת המצווה וכוונתו האמתית והנכונה, וכי כוונתו זו נבעה מרצון חופשי ודעה צלולה.

עריכת הסכם בין יורשים

עניין אחר שעשוי להיות מטופל על ידי עורכי דין ירושות הוא עריכה ומתן תוקף משפטי להסכם בין יורשים. במקרה זה ניתן לפנות במשותף לעורך דין אשר יאגד את האינטרסים של כל הצדדים וינחה להסכמה משותפת שתבוא לידי ביטוי על הכתב. אפשרות אחרת היא מייצג נפרד לכל אחד מהיורשים, שלמעשה ייצג את האינטרסים הפרטיים של לקוחו, וביחד יגיעו להסכמה, אשר תיערך ותתוקף משפטית.

בכל מקרה, יש חשיבות רבה לאיכותו המקצועית ולניסיונו הספציפי של עורך הדין בתחום הירושות, להיכרותו המעמיקה עם החוק והפסיקה, כמו גם, כאמור, ליכולתו לטפל בדברים ברגישות הראויה.

משרד עורכי הדין פרי מתמחה בתחום, ומתהדר בניסיון עתיר בתחום דיני הירושה, לרבות בעריכת הסכמים בין יורשים. זאת תוך הפגנת מקצועיות, אחריות , ומידת הרגישות.

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר