עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

משמורת וזמני שהות


משמורת קטין

הזכות שלנו והחובה שלנו היא להגן על ילדינו מכל פגע, זהו יצרו הטבעי של האדם ההורה באשר הוא.

החוק במדינת ישראל קובע שאפוטרופסות ומשמורת על ילדים באופן טבעי ואוטומטי היא של ההורה הביולוגי, החל מרגע לידת הילד ועד הגיעו לגיל 18 שנה, קרי, עד להיותו בגיר.

כאמור, מטבע הדברים ועפ"י החוק, אפוטרופסות ומשמורת ניתנים להורים. אולם לעיתים נוצרים מצבים בהם אין להורה את היכולת לטפל בצורה ראויה בילד. במקרים כאלה יקבע בית המשפט כי האפוטרופסות על אותו ילד תעבור לאדם או לגורם אחר, אשר יהיה מחויב לדאוג לגופו ולרכושו של ילד זה .

במקרים בהם החליטו הורים לילדים להיפרד ו/או להתגרש, אחד מהנושאים עליהם קיימת לעיתים מחלוקת ובכל מקרה צריכה להתקבל החלטה בין ההורים לבד ו/או באמצעות בית המשפט הוא-  מי יהיה ההורה המשמורן על הילדים וכיצד יתנהלו זמני השהות של ההורים עם הילדים.

יודגש כי בעת גירושי ההורים, האפוטרופסות על הילדים נשארת בדרך כלל על פי החוק בידי שני ההורים, אולם נושא המשמורת מקבל משמעות שונה. שכן, חובה על ההורים להחליט  על הדרך הטובה ביותר עבור ילדיהם בחלוקת המשמורת על הילדים ביניהם. כאשר ההורים הנפרדים ו/או  המתגרשים לא מצליחים להגיע להסכמות ביניהם בנושא זה, יחליט בית המשפט לגבי המשמורת על ילדיהם והחלטה זו תחייב את ההורים.

שינוי החלטה זו, תעשה רק באם קיים שינוי נסיבות מהותי, המחייב את העברת המשמורת מהורה אחד למשנהו ובתנאי שהינו לטובת הילד.

נושא משמורת וזמני שהות על ילדים, הוא נושא טעון במיוחד כאשר הטיפול בעניינים אלה הוא בדרך כלל עוסק בדיני נפשות של  הילדים אשר לא יכולים לדאוג לעצמם ועל בית המשפט לקבוע מה טובתם, מי ידאג להם ובאיזו דרך.

ישנם מקרים בהם מסיבות שונות אין באפשרות ההורים  לדאוג לילדיהם. במקרים אלה, ימנה בית המשפט אדם או גורם אחר כאפוטרופוס על הקטין (על גופו ועל רכושו), אשר ידאג לכל צרכי הקטין.

עורך דין לענייני משמורת וזמני שהות

מי שאמור לייצג בבית המשפט את ההורה של הקטין, הוא עורך דין אשר מתמחה בתחום זה וחשוב שיהיה בעל ניסיון עשיר, ידע רב ורגישות רבה.
הטיפול בעניין משמורת וזמני שהות נוגע כאמור, בדיני נפשות ובנקודות הרגישות ביותר של הורים, אשר לא תמיד מצליחים לראות  בעת היותם במשבר זוגי את ילדיהם ואת התמונה המלאה. לכן, יש צורך במשרד עורכי הדין  שוש ויורם פרי, משרד בעל מוניטין רב, ניסיון ורגישות  לטיפול הולם בתחום זה .

 

 

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר