עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

מזונות אישה


חלק מחובותיו של הבעל כלפי אשתו הם לפרנסה, לזון אותה, לספק לה קורת גג – מדור, לרבות תשלום אחזקת המדור כמו שכר דירה, משכנתא, תשלומי חשמל, ארנונה, מים, וועד בית וטלפון. בנוסף חייב הבעל לדאוג גם לצרכיה המלבושיים של אשתו (ביגוד והנעלה), לצרכיה הרפואיים, אחזקת רכבה, צורכי איפור וקוסמטיקה, בילויים וצרכים נשיים נוספים. במידה והאישה הורגלה משך שנים לרמת חיים מסוימת, הרי שזכאית היא להמשיך לחיות באותה רמת חיים כפי שהורגלה, אף אם הרקע הכלכלי ממנו באה הוא נמוך יותר. חובת תשלום מזונות אישה נובעת מהעקרון שהיא "עולה עמו (עם הבעל), ואינה יורדת עמו". דהיינו, הבעל לא רשאי לדרוש מהאישה, כי תחזור לחיות ברמת החיים שחיה לפני הנישואין, למעט במצב שיכולתו הכלכלית אינה מאפשרת לו לקיים עבורה את אותה רמת חיים אליה הורגלה בחייהם המשותפים. ובכל מקרה, אף אם מצבו הכלכלי של הבעל קשה, עדיין זכאית האישה לחיות לפחות ברמת החיים שהייתה לה טרם נישואיה. יצוין כי קביעת היכולת הכלכלית של הבעל מתייחסת לכושר ההשתכרות הפוטנציאלי שלו, ומההכנסות מרכוש שבבעלותו. תשלום מזונות האישה הוא חד כיווני – מהגבר לאישה (ולא להיפך). 

היה והאישה עובדת ומרוויחה למחייתה יש בידי הבעל לטעון לקיזוז כספים. אישה יכולה להמשיך להחזיק ברכושה, בכספיה ובדירתה ולקבל דמי מזונות. אולם, אם יוכח כי לאישה קיימות הכנסות מאותם נכסים נוספים שברשותה, בית המשפט ייקח זאת בחשבון בקובעו את גובה המזונות. 

                                                                                    

דמי המזונות שמשלם הגבר לאישה מתקיימים כל עוד בני הזוג נשואים. (למעט מקרים חריגים בהם אישר בית המשפט "מזונות גרושה"). בעל אינו יכול לדרוש כי אשתו תצא לעבוד ולהשתכר למחייתה על חשבון חובתו לשלם את דמי המזונות. לפי דין תורה, יכולתה של האישה לעבוד אינה רלבנטית. סירובה לצאת לעבוד לא יפגע לרוב בזכויותיה. 

                                                      

מאידך, היו מקרים בהם חדלה האישה לעבוד בתקופת הליך הגירושין בחוסר תום לב, ובית המשפט שלל את זכותה לקבלת דמי מזונות, ולו רק בשל העובדה שהאישה הינה בעלת כושר השתכרות. עם הגירושין, יפסיק הבעל יפסיק לשלם מזונות לאישה (ויודגש כי ימשיך לשלם את מזונות ילדיו). התנהגויות מסוימות של האישה, שאין בצידן הצדקה, עלולות לשלול ממנה זכאותה למזונות בבית הדין הרבני. לדוגמא: אישה "מורדת"- העוזבת את ביתה ואת בעלה או המסרבת לחיות חיי אישות עם בעלה ללא נימוק מחייב ("נימוק מחייב" - אלימות כלפיה, איומים לפגוע בגופה ובנפשה, יחס משפיל וכדומה) או אישה בוגדת אשר "זנתה תחתיו", או אישה הגורמת לבעלה במכוון לעבור על כללי הדת – עלולה להפסיד את מזונותיה. 

 

אישה יכולה להגיש את תביעתה למזונות עבורה, לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. אך אם יקדים הבעל את אשתו ויגיש לבית הדין הרבני תביעה לגירושין ויכרוך כדין את נושא דמי מזונותיה, תימנע ממנה האפשרות להגיש תביעה למזונות אישה בבית המשפט לענייני משפחה.

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר