עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

כתובה


הכתובה הינה מסמך משפטי, חוזי לכל דבר, עליו חותם החתן רגע לפני כניסתו תחת החופה. הכתובה באה לפרט את חובתו הכלכלית של הבעל אל אשתו במקרה של גירושין או פטירה שלו. דומה הדבר להסכם טרום נישואין ושטר חוב של האיש לאשתו.

הכתובה מגיעה מן הדין היהודי הדתי ולכן תביעות כתובה תמיד ידונו בבית דין רבני. אולם תביעת כתובה בן העיזבון הקשורה בענייני צוואה וירושה, ניתן לתבוע גם בבית משפט לענייני משפחה.

חשוב מאוד להתייחס לכתובה בכובד ראש. שכן, לעיתים קורה שבחתונה מכריז החתן על סכום כתובה גבוה באופן דמיוני, מתוך רצון להרשים את הכלה, המשפחה והקהל. ישנם מספר פסקי דין רבניים בהם נקבע כי על הבעל לשלם את מלוא סכום הכתובה, גם כשהסכום הנקוב הינו במיליוני שקלים.
 

מה כלול בכתובה?

נוסח הכתובה קבוע, למעט שמות בני הזוג, תאריך, מקום החתונה וערך הכתובה אותם מוסיפים בכתב יד, יחד עם חתימה של החתן וחתימת שני עדים.

בכתובה מפרט הבעל את ארבעת חובותיו העיקריים לאשתו, אך לפני הכל מתחייב הוא באופן כללי לזון, לפרנס ולכבד אותה, זאת לפי הפסוק "שארה כסותה ועונתה לא יגרע" (שמות כא', י').

חובה ראשונה - החלק העיקרי של הכתובה, הוא הסכום אותו מתחייב הבעל לשלם במקרה ויתגרש מאשתו או במקרה וימות. על פי המנהג, הסכום הוא לפחות בגובה שאפשר לחיות ממנו שנה אחת.

חובה שניה – תוספת כתובה, זהו סכום חופשי אותו מוסיף הבעל על הסכום העיקרי. נהוג כי הרב המחתן את הצדדים, מנחה את החתן לכתוב בתוספת הכתובה סכום הולם, לרוב בכפולות של ח"י ש"ח ובסכום של אלפי שקלים לפחות.

חובה שלישית - נדוניה, כלומר כסף ורכוש אותם מביאה האישה לנישואין ושעליהם מוותר הבעל מראש במקרה של גירושין.

חובה רביעית - תוספת נדוניה, שהם הרווחים אותם יעשה הבעל מעצם העובדה שהוא יכול לסחור בנכסי הנדוניה שהביאה האישה.

מתי לא תקבל האישה את כתובתה?

בהליך גירושין לפי הדין היהודי, יש משמעות לחלקה של האישה בגירושין. כלומר, במידה והאישה יזמה את הליך הגירושין (תלוי בסיבה), או במידה והיא בגדה בבעל עם גבר אחר, או במידה והיא הוגדרה כ"מורדת" ע"י בית הדין הרבני – מסרבת לקיום יחסי מין עם הבעל, אינה דואגת לצרכיו וכו', אזי לא תקבל האישה את כתובתה.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי לרוב הנדוניה תוחזר לאישה גם במצבים כאלה.

מתי הבעל יחויב לשלם את סכום הכתובה?

חיובו של הבעל בתשלום סכום הכתובה, יקבע לפי אשמתו בהליך הגירושין, כלומר במידה והוא יוזם גירושין ללא שיש בידו סיבה טובה, או במקרה ויוכח שהבעל בגד עם אישה אחרת, ו/או מרד בה, אזי חרף העובדה שהאישה יזמה את הליך הגירושין תזכה בכתובתה.

מקרה ביניים הוא מקרה של גירושין תוך רצון הדדי של בני הזוג, אז ולרוב תקבל האישה מהבעל את עיקר כתובתה ללא התוספת לכתובה.

במקרה פטירה, חוק הירושה מגן על הכתובה וקובע לו עדיפות על פני יתר חובות העיזבון, כך שהאלמנה תקבל את כתובתה. יחד עם זאת, עריכת צוואה אינה יכולה לרוב לבטל את חבות הכתובה.

במשרד עורכי הדין פרי, עומד צוות של עורכי דין מן השורה הראשונה, המנוסים מאוד בתחום דיני המשפחה והירושה ובתביעות בנושא הכתובה, צוות עורכי הדין יידע לייעץ ולכוון אתכם נכונה למימוש כל זכויותיכם בהליכים אלה

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר