עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

ייפוי כוח מתמשך


רקע

משלהי שנות ה-60, עת חוקק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962 (להלן: "חוק הכשרות והאפוטרופסות") ועד היום, הפתרון לניהול נכסיו של אדם, שמירה על גופו וטיפול בו, עת לא יכול היה אותו אדם לדאוג ולטפל בעצמו, היה מינוי אפוטרופוס לגופו ולרכושו של אדם.
עוד על נושא אפוטרופסות - לחצו כאן

תיקון 18 לחוק הכשרות והאפוטרופוס, תשע"ו- 2016, פותח פתח לפרט לשלוט בחייו בעתידיים במצבים בהם יהיה לו קושי להביע את דעתו מסיבות רפואיות ו/או קוגניטיביות. כאשר בוצעה הבחנה בין מסמך הבעת רצון למתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס המחייב את אישור ביהמ"ש למינוי האפוטרופוס לבין ייפוי כוח מתמשך. 
 

מסמך הבעת רצון – מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס

הצהרת כוונות או חתימה על מסמך הבעת רצון לצורך מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, אשר הוצג בתיקון 18, סעיף 35 א' לחוק הכשרות והאפוטרופסות, מהווה דרך נוספת לאפשר לאדם לנסות ולשלוט בענייניו בעתיד, ככל שיעלה הצורך, כאשר במסגרת אותו מסמך הבעת רצון, מצהיר האדם על רצונו העתידי ומגדיר כיצד ברצונו לנהל את נכסיו, כיצד יש לטפל בו באם תישלל כשרותו המשפטית ו/או אם יזדקק לאפוטרופוס לרכושו לגופו או לדין.

למי כדאי לכתוב הנחיות מקדימות במסמך הבעת רצון?

  1. לאדם  שחשוב לו לקבוע מבעוד מועד מי יהיה אפוטרופוס עליו אם יהיה צורך במינוי אפוטרופוס עליו מכל סיבה שהיא.
  2. לאדם שרוצה להשאיר הנחיות לאפוטרופוס שיתמנה עליו בעתיד.
  3. לאדם  שרוצה למנות תאגיד (בעיקר לעריריים  או משפחה המצויה בסכסוך).
  4. לאדם שרוצה את מעורבות ביהמ"ש ב"רגע האמת".

אדם יכול להצהיר מסמך הבעת רצון על רצונו למנות את מי מבני משפחתו, או הקרובים אליו כאפוטרופוסים לרכושו ו/או לגופו.

אולם מסמך הבעת כוונות אומנם מעיד על רצונו של אדם ומסייע בקידום רצונו של האדם במקרה בו יהיה על בית המשפט למנות לו אפוטרופוס, אולם כוחו של מסמך הבעת כוונות בהשפעה על עתידו של אדם, פחות מזה של ייפוי כוח מתמשך, נוכח העובדה כי מסמך הבעת כוונות מצריך התערבותו של בית המשפט, דבר שיכול להשפיע על האמור בהצהרת הכוונות באם יעלו קשיים בהגשמת רצונו של האדם בהתאם להצהרתו.

מאחר ועת ממנים לאדם אפוטרופוס לא תמיד יכול הוא להביע את רצונו, הרי שבמקרים בהם הצהרת הכוונות לא תתאים למציאות הקיימת, כמו למשל, במקרים בהם ביקש אדם כי אביו ואמו יתמנו עליו כאפוטרופוסים ובמועד בו יהיה עליהם להתמנות לא יהיו הם בין החיים, או במצבים בהם הגשמת רצונותיו הרפואיים של אדם אינו אפשריים נוכח מצבו הכלכלי של האדם שאינו מאפשר הגשמת רצונו, במקרים כאלה יהיה זה בית המשפט שיקבע כיצד להתגבר על הקושי, דבר שיכול ויפגע ברצונו של האדם.

את מסמך הבעת הכוונות יש להפקיד לאחר עריכתו במשרדי האפוטרופוס הכללי, כדי שניתן יהיה לעשות בו שימוש בעת מינוי אפוטרופוס לאדם. מסמך הבעת כוונות אחרון הוא הקובע.

עריכת מסמך הבעת רצון נעשית רק ע"י עורכי דין שהוסמכו ע"י האפוטרופוס הכללי לערוף מסמך הבעת רצון, ובתנאי שלאותו עו"ד אין עניין אישי כלפי המצהיר.

אנו  עורכי הדין במשרד שוש ויורם פרי, משרד עורכי דין וגישור, הוסמכנו לערוך ולחתום על מסמך הבעת רצון ואנו עושים זאת במקצועיות, תוך ראיית צרכי הפרט הפונה אלינו והתאמת המסמך ללקוח.
 

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך המופיע אף הוא כחלק מתיקון 18, בסעיפים 32א' עד 32 לה' לחוק הכשרות והאפוטרופסות, כשמו כן הוא, מדובר בייפוי כוח המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), כשיר משפטית, שלא מונה לו אפוטרופוס ואין לגביו ייפוי כוח מתמשך בתוקף, לייפות את כוחו של אדם או מספר אנשים הקרובים אליו בהם הוא בוטח, למלא את תפקיד של מיופה כוח, באם חס וחלילה תישלל כשירותו המשפטית של אדם או שלא יוכל עוד לטפל בענייניו הן מסיבה רפואית ו/או מכל סיבה שהיא.

במקרה כזה, ייפוי כוח מתמשך בכלל ו ייפוי כוח מתמשך במרכז בפרט, מאפשר לאדם להחליט מראש מי יהיו אלה שינהלו את ענייניו הכלכליים, האישיים והבריאותיים עבורו.

מטרתו של ייפוי הכוח המתמשך היא לתת לאדם את היכולת לשלוט בחייו, ברכושו ובגופו, בטרם תישלל ממנו היכולת לעשות כן.  כאשר עיקרון העל הוא רצונו של האדם, עקרון ההחלטה העצמאית.

אין אדם יודע מה צופן לו העתיד, הייפוי כוח המתמשך, מאפשר לאדם את הזכות לקבוע מראש באיזה אופן מעוניין הוא כי יתנהלו נכסיו, באיזה מוסד רפואי ברצונו לשהות ככל שיעלה הצורך ואם בכלל, היכן ברצונו להתגורר, באם יזדקק הוא לטיפול סיעודי צמוד – אם טיפול זה יינתן בביתו, או במוסד סיעודי ועוד מיני דוגמאות שונות להחלטות שיכול אדם לקבל על עצמו הצופות פני עתיד.

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך מפורט המכיל בחובו את כלל הוראות מייפה הכוח למיופה הכוח מטעמו, על פיהן מבקש מייפה הכוח כי יתנהל מיופה הכוח בעניינו, זאת בציון כל הנושאים בהם מבקש מייפה הכוח לטפל כשלא יוכל לעשות כן עוד לבדו.

ניתן לקבוע כי ימונו שלושה מיופי כוח, כאשר כל אחד מהם יפעל בנושא שונה ככל שיעלה הצורך ובהתאם להחלטת מייפה הכוח, אך רצוי שאם נבחרו ריבוי מיופי כוח, שיהיו הם כאלה שניתן לקיים ביניהם שיתוף פעולה.

כמו כן, ניתן לקבוע כי במקרה של מחלוקת בין מיופי הכוח יהיה מיופה כוח בעל קול מכריע ועל פיו יישק דבר וכיו"ב. ניתן גם למנות מיופה כוח יחיד שינהל את כלל הנושאים העולים מייפוי הכוח, ולאותו מיופה כוח למנות מיופה כוח חליפי, באם ייבצר ממיופה הכוח העיקרי למלא את תפקידו.
 

למי מתאים ייפוי כוח מתמשך?

המציאות מעידה על כך כי אין גיל למחשבות על עתידנו, זאת נוכח ריבוי תאונות הדרכים, פיגועי טרור, מחלות שאינן פוסחות על צעירינו וכן מיני גורמים אחרים אשר עלולים לשלול כשירותו ו/או יכולתו של אדם לנהל את ענייניו.

משכך, על כל אדם החל מגיל 18 ומעלה מוטלת החובה לדאוג לענייניו מבעוד מועד, תוך מחשבה על עתידו ועל הדרך בה ירצה לחיות את חייו בעתיד כאשר יעמוד במצב השולל ממנו את היכולת להחליט לגבי ניהול חייו, הדבר יאפשר לו שקט נפשי ככל שניתן לקראת העתיד.

לצורך ביצוע ייפוי כוח מתמשך יש לפנות רק לעורכי דין שהוסמכו לכך ע"י האפוטרופוס הכללי.

אנו עורכי הדין במשרד שוש ויורם פרי, משרד עו"ד וגישור, הוסמכנו לבצע ייפוי כוח מתמשך ואנו עושים זאת במקצועיות, תוך ראיית צרכיו האישיים של כל פרט ופרט, הפונה לקבל את שירותי המשרד לביצוע ייפוי כוח מתמשך במרכז וזאת במתן הסבר על המשמעות המשפטית של החתימה על ייפוי הכוח המתמשך וההשלכות לכך.  

 

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר