עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

הסכמים במשפחה


 

הדרך המיטבית למנוע סכסוך משפחתי עתידי או לפתור סכסוך משפחתי קיים, היא על ידי הסכם.

 

מתי נשתמש בהסכם?

הסכם בין צדדים יופעל במצבים הבאים:

 • לצורך מתן מסגרת מוסדרת ליחסים בין הצדדים
 • לצורך קביעת דרך התנהלות.
 • להסדרת האמצעים שיינקטו במקרה של הפרת הכללים המוסכמים.
 • להגנה ולהבטחת זכויות כלשהן.

להלן הסכמים אותם ניתן להפעיל במסגרת המשפחה:

 1. הסכם מתנה
  הסכם זה מופעל, כאשר בן משפחה אחד מעוניין ליתן מתנה לבן משפחה אחר, כאשר מדובר בדרך כלל במתנה של נכס מקרקעין. הסכם מתנה מתבסס על חוק המתנה, תשכ"ח- 1968.
   
 2. הסכם הלוואה
  הסכם זה מופעל, כאשר בן משפחה אחד מסכים להלוות לבן משפחה אחר כסף, אך חושש שמא לא יקבל את כספו חזרה, מכל סיבה שהיא (מחלה, גירושין, ירושה ועוד). חתימה של הלווה והמלווה על הסכם הלוואה תקל על הסדרת הההסכמות לגבי אופן ההחזר, ותוכל לסייע בעניין האכיפה, במקרה הצורך.
   
 3. הסכם שכירות למגורים בנכס
  רבים המקרים בהם הורים מאפשרים לילדם להתגורר בנכס הרשום בבעלותם, או אח המאפשר לאחיו להתגורר בנכס הרשום על שמו. לעיתים קיים חשש כי במצב בר הקיימא ידרוש הדייר בן המשפחה זכויות על הנכס, חרף הרישום ברישומי המקרקעין. או סיטואציה מורכבת אף יותר – מצב בו אותו בן משפחה יכניס צד ג' להתגורר בנכס, ותתקיים דרישה כזו. על מנת למנוע מצב כזה ולוודא השמירה על הבעלות בנכס, מומלץ להשכירו לבן המשפחה ו/או לצד ג' תמורת דמי שכירות, על פי הסכם שכירות מסודר המקוים בפועל, ולא למראית עין.
   
 4. הסכם בר רשות
  הסכם זה נחתם כאשר בעל זכויות במקרקעין, מעוניין לאפשר רשות מגורים לבן משפחה ו/או לצד ג' אחר, ללא קבלת תמורה. על מנת לשמור על הזכויות במקרקעין של בעל המקרקעין, מומלץ לבצע עם האדם העושה שימוש במקרקעין של האחר הסכם בר רשות, אשר על פיו ניתנת רשות לצד ג' להתגורר או לעשות שימוש במקרקעין, ללא קבלת תמורה בגין השימוש.
   
 5. הסכם ממון ו/או הסכם לחיים משותפים
  הסכם ממון - נהוג לבצע בין צדדים המעוניינים להסדיר את המשטר הרכושי ביניהם. (זוג החי יחדיו, זוג המתכנן להינשא, בני זוג שיש ביניהם חוסר איזון כלכלי, ידועים בציבור, בני זוג ידועים בציבור מאותו מין).
    לחץ להרחבה בעניין הסכם ממון.

   
 6. הסכם שלום בית ולחילופין גירושין
  הסכם זה נחתם כאשר קיים סכסוך בין בני זוג נשואים או ידועים בציבור שיש להם ילדים, אך בני הזוג עדין רוצים לנסות לשמור על שלום בית, ורק במידה ולא יצלח - להתגרש.
    לחץ להרחבה בעניין הסכם שלום בית ולחילופין גירושין.

   
 7. הסכם בין יורשים
  הסכם זה נחתם כאשר ישנם מספר יורשים במשפחה, אם במסגרת ירושה עפ"י דין ואם במסגרת ירושה עפ"י צוואה, והיורשים מעוניינים לחלק מחדש את הרכוש ביניהם בדרך של הסכם. המניעים לכך עשויים להיות שונים, כמו הצורך לאזן בצורה מושכל את חלוקת הרכוש, למשל, או על מנת שלא לשלם מס רכישה.
   לחץ להרחבה בעניין הסכם בין יורשים.

                                        

משרד עורכי הדין פרי מתמחה בתחום, ובעל ניסיון עתיר בתחום הסכמים בתוך המשפחה. זאת תוך הפגנת מקצועיות, אחריות ורגישות.

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר