עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין


בני זוג אשר הגיעו למסקנה כי הם רוצים לשקם את נישואיהם, יכולים להניח יסודות נכונים לקשר הזוגי ביניהם, אם יסדירו בצורה משפטית את יחסיהם בהסכם שלום בית. יחד עם זאת, במידה ושלום הבית לא יצלח, נכון יעשו בני הזוג אם בעת כתיבת הסכם שלום הבית וכל עוד שורר השלום בנישואיהם, יכללו בהסכם שלום הבית הסכם גירושין המסדיר את כל הנושאים הקיימים בין בני הזוג למקרה ששלום הבית לא צלח. 
מטרת ההסכם: פיוס בין בני הזוג, תוך העלאת בעיות ופתרונות לבעיות ולמחלוקות שעומדות בפני בני הזוג. 

הסכם שלום בית טוב מגדיר היטב את המחלוקת, את הדרכים לפתרונן ואת תנאי שלום הבית. 
הסכם שלום בית טוב מסדיר את העניינים הרכושיים במצב שבו יש ניסיון כן ואמיתי לשלום בית. מציאת פתרונות להסדרת הנושאים הרכושיים בצורה שאינה נותנת יתרון לצד אחד בהסכם תביא לאיזון בין בני הזוג. הסכם שלום בית נותן מענה לכלל הבעיות שעלולות לצוץ במקרה וניסיון הפיוס בין בני הזוג כשל. 
הסכם שלום בית טוב ולחילופין גירושין, חוסך את הצורך להתדיין פעם נוספת עם כעסים ומחלוקות אשר נפתרו במסגרת ההסכם אם שלום הבית לא צלח. הסכם שכזה חוסך משאבים, רגשות מיותרים וכעסים. 
קיים החשש כי לאחר כתיבת ההסכם ולאחר ויתורים כלשהם מצד אחד הצדדים עלול הצד השני להינות מהויתורים ולהגיש תביעת גירושין בעזרת עורך דין גירושין. לכן, קיימת חשיבות מרבית לאישור ההסכם בבית המשפט וקבלת תוקף פסק דין כדי שיהא לו תוקף חד משמעי. 

חשוב לדעת כי לא ניתן לאכוף בלשכת ההוצאה לפועל הסכם שלום בית בלבד. 

בהסכם שלום בית ולחילופין גירושין כדאי לכלול בנוסף להסדר הרכושי את משמורת הילדים, זמני שהות, דרכים נכונות לגידול הילדים, חלוקת המטלות בבית לניהול משק הבית ועוד. קשה מאד לבטל הסכם שכזה לאחר שאושר בביהמ"ש וקיבל תוקף של פס"ד, לפיכך ההסכם מחייב הגינות, חלוקה שווה בין הצדדים ושמירה נכונה על זכויות כל אחד מהצדדים.

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר