עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

הסכם ממון - משמעותו לגבי "ידועים בציבור"


אין באמור במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי ע"י עורך הדין ואין לראות באמור בו יעוץ ו/או ייצוג משפטי מכל סוג. 

מושג ה"ידועים בציבור" קיים בארץ מזה שנים. הכוונה לבני זוג אשר אינם נחשבים כנשואים, אך זוכים למעמד ולהתייחסות בחלק מהחוקים והפסיקות בישראל כבני זוג נשואים. 

-חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה- 1995 (להלן: "החוק"), קבע כי ביהמ"ש לענייני משפחה הוא הפורום המתאים לתת מענה להסדרת סכסוכים שעילתם "סכסוך בתוך המשפחה" גם לידועים בציבור אשר אינם נשואים בפועל. 

בני זוג נשואים ובני זוג ידועים בציבור, נוהגים בחלקם להסדיר את המערכת הרכושית והממונית ביניהם בהסכם ממון ולאשרו בבית המשפט לענייני משפחה. 

השאלה מדוע כדאי לבני זוג שהינם ידועים בציבור לערוך הסכם ממון ולאשרו בבית המשפט? לשאלה זו טעמים שונים: 

א. הרצון לקבוע מפורשות את ההתייחסות לתכולת "חזקת השיתוף", אשר התפתחה לגבי הזיקות הקנייניות בין בני זוג שנישאו לפני 1.1.74, לפני תחילתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 (להלן: חוק יחסי ממון"), ואשר הוחלה גם לגבי ידועים בציבור, על אף שתחילת חייהם המשותפים כידועים בציבור, נוצרו לאחר מועד תחילתו של חוק יחסי ממון (1.1.74). 
בהרצון לקבוע מראש פתרונות לסכסוכים שיכולים להיווצר בעתיד בין בעלי ההסכם. 
ג. הרצון לצמצם את אפשרות תקיפתו של ההסכם בטענה שאחד הצדדים לא הבין על מה הוא חותם, או שהופעל עליו לחץ וכיו"ב. 
דהרצון להפחית את הסיכויים לתקוף הסכם שאושר ע"י בית משפט, לאור העובדה שבית המשפט מאשר כי התרשם מבני הזוג שעשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו. 

הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים הוא חסר תוקף אם לא יזכה לאישור בית המשפט לפי חוק יחסי ממון. מכאן, שבני זוג נשואים חייבים לפעול עפ"י חוק יחסי ממון לגבי הסדר יחסי הממון כפי שהם מוגדרים חוק, שאם לא כן ההסכם לא יהיה תקף, בעוד שהסכם ממון מקביל בין ידועים בציבור לא טעון אישור שכזה מראש. 

לגבי הידועים בציבור, מהווה סעיף 3(ג) לחוק מקור יחיד המאפשר להם אישור הסכמים ובמקרים מתאימים, מתן תוקף להסכם ממון שנחתם ביניהם כפסק דין. 
ויודגש כי מתן אישור ביהמ"ש להסכם ממון בין ידועים בציבור, מהווה אך ורק אישור של הסכם המחייב רק את בני הזוג הידועים הציבור אך אינו מחייב גורם שלישי. 
לדוגמא: המוסד לביטוח לאומי, אינו מחויב להכיר בבני זוג שהינם ידועים בציבור אשר בית המשפט אישר את ההסכם שביניהם כידועים בציבור, משום שאישור ההסכם אינו מהווה אישור כלפי כולי עלמא כי מדובר בידועים בציבור. 
ההלכה: לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לאשר הסכם יחסי ממון בין ידועים בציבור ולתת לו תוקף של פסק דין מכוח סעיף 3 (ג`) לחוק , זאת למרות שחוק יחסי ממון בין בני זוג לא חל על ידועים בציבור. 
ראה: ע"מ 1002/00 פלוני נ` היועמ"ש, ניתן ביום 4.7.00 (פורסם בנבו)

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר