עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

הסכם ממון


החוק אשר דן בנושא יחסי ממון בישראל - "חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג- 1973". חוק זה בא להסדיר את חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג בעת פקיעת הנישואין (גירושין או פטירה), חוק זה חל על זוגות שנשאו לאחר 1.1.1974. בתמצית החוק, עם פקיעת הנישואין יקבל כל אחד מבני הזוג מחצית מכלל הנכסים שצברו בני הזוג בחייהם המשותפים.

הסכם ממון הינו הדרך  להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מזו הקבועה בחוק במקרה של פקיעת הנישואין. ההסכם צופה פני עתיד ועשוי למנוע בעתיד מחלוקות ותביעות משפטיות בעניין רכוש הצדדים.

רצוי לערוך הסכם ממון כאשר קיים פער כלכלי גדול בין הצדדים קרי, ברשות אחד מבני הזוג רכוש רב יותר מהאחר.
הסכם ממון יכול להבטיח כי צד שלקח חלק פעיל במערכת הזוגית והקדיש חלק משמעותי מחייו למערכת זו, גם אם לא היה ברשותו ערב הנישואין רכוש רב יותר, והנכסים המשותפים לא נרשמו על שמו ואין לו בהכרח שליטה עליהם, לא ייצא מהמערכת הזוגית ללא חלק הוגן בזכויות המשותפות וברכוש.
הסכם ממון יכול למנוע בעת סכסוך גירושין מבין זוג המעוניין להתגרש לוותר על זכויותיו על מנת לצאת ממערכת הנישואין.

הסכם ממון גובר על חוק יחסי ממון. הסכם ממון / הסכם ממון במרכז מבטיח את חלוקת הרכוש באופן הנכון והמתאים ביותר לבני הזוג. כאמור ההסכם חל מיום פקיעת הנישואין.

ניתן לערוך הסכמי ממון לפני הנישואין, כדי להסדיר את היחסים הרכושיים של בני הזוג כהסכם של שיתוף, או כהסכם של הפרדה רכושית לעת פקיעת הנישואין.

הסכם הממון בכלל ו הסכם ממון במרכז בפרט, חייב להיעשות בכתב. אם ההסכם נעשה על ידי בני זוג נשואים, יהא תקף רק אם יקבל את אישור בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
אם הסכמי ממון נעשו על ידי בני זוג לפני הנישואין - ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון או רשם נישואין, ללא צורך בפניה לערכאות משפטיות.
עריכת הסכם ממון בכתב ואישורו על ידי רשות מוסמכת - מהווים תנאים מהותיים.קרי, הסכם ממון שלא קיבל את אישור בית המשפט, בית הדין הרבני או נוטריון, או רשם נישואין בתנאים הרשומים מעלה, הינו חסר תוקף משפטי ולא ניתן להסתמך עליו ו/או לא ניתן לתבוע רכוש על פיו.

בנישואים פעם שניה יש בכוחו של הסכם הממון לעגן ולשמור על רכושם של הילדים מהנישואין הראשונים. דבר זה יכול להניח את דעתם של הילדים, אשר ידעו כי אין הם עומדים להפסיד את רכושו של ההורה לטובת אדם זר מבחינתם. הדבר אף עשוי להיטיב את היחסים בינם לבין בן הזוג החדש ולמנוע חשדנות מיותרת. במקרה כזה, נודעת חשיבות רבה לכתיבת צוואה המגבה את הסכם הממון, שכן הסכם הממון נועד להסדיר את הפרדה רכושית במיוחד במקרה של פרידה בין בני הזוג בחיים, ואילו הצוואה נועדה להסדיר את החלוקה הרכושית במקרה של פקיעת הנישואין מסיבת מוות.

ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם המסדיר את את הזכויות הרכושיות שלהם. הסכם שכזה יכלול את חלוקת הרכוש המשותף, או את הרכוש שנצבר, את תשלום המזונות ואת אופן ניהול חייהם המשותפים. הסכם שכזה ידוע גם בשם"הסכם לחיים משותפים" ואינו מחייב את אישור ביהמ"ש או אישורו של כל גוף משפטי.

עורך הדין יורם פרי ועורכת הדין שוש פרי, המיומנים בכתיבת הסכמי ממון במרכז, ינסו לערוך לכם הסכם ממון אשר יבטיח את שמירת זכויותיכם הרכושיות המלאות, הסכם ממון מאוזן ומכובד שישמור על האינטרסים של שני הצדדים.

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר