עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

הסכם בין יורשים


יורשיו של הנפטר או מנהל עזבונו של הנפטר רשאים להגיע להסכם בין יורשיו של הנפטר – הסכם בין יורשים.

הסכם בין יורשים הוא הסכם משותף לחלוקת הירושה / עיזבון. סעיף 110(א) לחוק הירושה תשכ"ה- 1965,  

הסכם בין יורשים אינו מהווה עסקה במקרקעין, לכן אין חיוב במס בגינו. אולם, אם היורשים מעבירים נכסי מקרקעין ומבצעים תשלומי איזון שלא מנכסי העיזבון – הרי שקיים חיוב במס כעסקת מקרקעין.

 את ההסכם בין יורשים אין צורך להעביר לידי רשם הירושה והוא תקף במשרדי רישום המקרקעין.

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר