עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

הליך גישור משפחתי


אין באמור במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי ע"י עורך הדין ואין לראות באמור בו יעוץ ו/או ייצוג משפטי מכל סוג.

גישור משפחתי הינו הליך יעיל ונכון, המתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט, לפתרון עימותים וסכסוכים בתוך המשפחה. 
בני משפחה הנמצאים בראשיתו של סכסוך ו/או במהלכו יכולים להיעזר בגישור המשפחתי כהליך אלטרנטיבי, נוסף, שיש בו כדי להביא לפיתרון העימות בדרך נאותה, מהירה עם פחות כאב
 
מרכז הגישור המשפחתי במשרד עוה"ד שוש ויורם פרי הוכיח עצמו לא אחת כי ניתן ואפשר להגיע לידי פיתרון.
במרכז הגישור המשפחתי במשרד עוה"ד פרי, מתקיימים ההליכים במספר שלבים, בכל שלב ושלב חשים המעורבים בעימות בהתקדמות לפתרון הסכסוך. ההליכים מתנהלים באווירה של הקשבה, כבוד הדדי ונכונות להגיע להסכמות הדדיות. 
 
למרות שהליך גישור כרוך בתשלום, הרי שיש בו כדי לחסוך כספים רבים המשולמים בהליכים המתנהלים בערכאות המשפטיות.
במרכז הגישור המשפחתי ינסו המגשרים, עוה"ד שוש ויורם פרי לצמצם את עמדות הצדדים המצויים במחלוקת ולהגיע לידי פיתרון הולם ונכון עד כמה שניתן לשני הצדדים.
 
הליך הגישור במרכז הגישור המשפחתי נמשך 3-6 מפגשים בני שעתיים עד שלש כל מפגש.
 הליך הגישור כולל מספר שלבים, כשכמות מפגשי הגישור והשלבים בהליך תלויים בצדדים ובמוכנותם הרגשית ובפתיחותם ורצונם להצלחת הליך הגישור. 
 
להלן השלבים בהליך הגישור:
 
השלב הראשון: שלב ההצגה העצמית: כל צד מציג עצמו, המגשר מצביע על משך ונהלי ההליך גישור, הצדדים חותמים על הסכמות לניהול הליך הגישור בתנאים מסוימים במרכז הגישור המשפחתי.
 
השלב השני: שלב טיעוני הצדדים: מתקיים סבב טיעונים, כשהצד שאינו טוען, מקשיב בלבד. בשלב זה חושפים הצדדים את טענותיהם ודרישותיהם.
 
השלב השלישי: שיקוף:: המגשר חוזר על דברי הצדדים, תוך הדגשת טענותיהם ודרישותיהם. בשלב זה הצדדים "מעכלים" את המחלוקות ביניהם ואת הפערים ביניהם.
 
השלב הרביעי: הבהרת האינטרסים: המגשר הופך אקטיבי, מזהה את הצרכים והאינטרסים של הצדדים.
 
השלב החמישי: שלב הפגישות הנפרדות: המגשר נפגש במרכז הגישור המשפחתי עם כל צד בנפרד, שואל שאלות ומנסה לצמצם את המחלקות של אותו צד. המגשר בוחן את עמדות הצדדים ומנסה להוביל את הצדדים לפיתרון שיועלה מעצמם.
 
השלב השישי: סיכום ביניים: המגשר מכנס את הצדדים במרכז הגישור המשפחתי ומודיע להם על סיכום עד כה, תוך הצגת המחלוקות.
 
השלב השביעי: משא ומתן: המגשר עורך מעין מו"מ בין הצדדים, מנסה להוציא מהצדדים פתרונות יעילים לסיום המחלוקת, מציע פתרונות בדרכו הוא, מעלה רעיונות ומנסה לצמצם עוד יותר את המחלוקות.
 
השלב השמיני: סופיות הגישור: המגשר יחד עם הצדדים מציגים את האפשרויות המתאימות לפיתרון המחלוקות ומגיעים להסכמות. 
 
השלב התשיעי: הסכם הגישור: המגשר מכין את הסכם הגישור הצדדים מאשרים אותו וחותמים עליו . המגשר מעביר  את הסכם הגישור לאישור בית המשפט לענייני משפחה לקבלת תוקף של פסק דין. 
 
לסיכום: הליך הגישור במרכז הגישור המשפחתי- הוא מהיר, זול וכדאי. הליך הגישור מונע "מלחמות" בין הצדדים, ההליך מאפשר לצדדים להגיע לפיתרון נכון בכוחות עצמם ומחוץ לערכאות המשפטיות.
 
 
 
 
למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר