עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

אלימות במשפחה


המונח "אלימות במשפחה" מאגד בתוכו סוגי אלימות כמו: אלימות פיזית, אלימות רוחנית (נפשית), אלימות מילולית, אלימות בלתי מילולית, אלימות מינית ועוד. 
הכוונה לאלימות המבוצעת כלפי בן משפחה (בן זוג, ילדים והורים). 
קיימים מקרים בם קורבן התקיפה נזקק לטיפול רפואי ובמקרים קיצוניים גם לאשפוז. במקרים כאלה על הגוף המטפל (בית החולים, מרפאה, רופא) לדווח מיידית על הנזק הגופני שנגרם לקורבן למשטרה. 
אלימות נפשית היא סוג של אלימות אשר בית המשפט מכיר בה כאלימות שכן, לעיתים אלימות זו קשה יותר מאלימות פיזית ופוגעת בזכותם של הקורבנות למדור שקט ושליו. 

צו הרחקה: במקרה של אלימות במשפחה יש לפנות למשטרה ולדווח על שאירע. במקביל, יפנה עורך הדין לבית המשפט ויבקש צו הרחקה. קרי, הרחקת בן המשפחה האלים מהקורבנות. על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א- 1991, צו זה מוגבל וקצר ותוקפו עד שנה. יחד עם זאת, ניתן לבקש מבית המשפט צו הרחקה במסגרת תביעה לצו מניעה, צו שאינו מוגבל ולטווח ארוך. 

צו הגנה: צו הניתן ע"י בית המשפט למען המותקף וכנגד התוקף. צו זה תוקפו עד שלושה חודשים, אולם ניתן להאריכו מפעם לפעם בנסיבות מיוחדות. בית המשפט רשאי לדרוש ערבות מן התוקף להבטחת הצו. כמן כן רשאי בית המשפט להטיל מגבלות על התוקף האלים כמו איסור הטרדה, איסור לשאת נשק, איסור להתקרב אל דירת המגורים, חיוב הצד האלים לקבל טיפול ועוד. 

צו הטרדה מאיימתהחוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב- 2001, נועד להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו. הכוונה בהטרדה מאיימת: לבילוש, למארב או להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של הפרט, ו/או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, ו/או נקיטת איומים בפגיעה בו, ו/או במאיים עצמו או יצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר ו/או בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו 

החוק קובע כי הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, לרבות, באחת ההתנהגויות המנויות לעיל, וזאת בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו 

בית המשפט המוציא צו הטרדה מאיימת, רשאי להטיל מגבלות כמו: איסור לאיים על הקורבן שהותקף, איסור ליצור קשר עם הצד שנפגע ועוד. 

צו למדור שקט ושליו: בית המשפט רשאי להוציא צו למדור שקט ושליו, כנגד בעל- אב אשר פוגע בזכות בני משפחתו (אישה וילדים), לחיות בשקט ובשלווה. תוקפו של הצו אינו מוגבל בזמן.

משרדי עורכי הדין שוש ויורם פרי, יסייעו לך במצוקתך, כאשר ברצונך להגיש בקשה למניעת אלימות במשפחה – לצו הגנה ו/או לצו מניעת הטרדה מאיימת, או כאשר אליך להתגונן בפני בקשות מסוג אלה.

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר