עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il |
עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il
logo

אבהות


תביעת אבהות הינה תביעה, אשר באה לקבוע את הסטאטוס הנכון של גבר לעניין אבהותו. תביעת אבהות כורכת בתוכה שורה של חובות בהן מחויב האב כלפי בנו/בתו, כמו גם שורה של זכויות להן זכאי האב. 

כאשר גבר מתכחש לאבהותו קיימת בעיית "הוכחת האבהות". אישה, הטוענת כי הרתה מאותו גבר וכי הילד הוא בנם, רשאית להגיש תביעת אבהות בשם הילד, בה תדרוש מבית המשפט לענייני משפחה, לחייב את האב להכיר בבנו. 
יש מצבים בהם הגבר הוא היזם והתובע אבהות על הילד, בעיקר כאשר האם מתכחשת לאבהותו על הילד. 

לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות לדון בתביעה זו. 
בית המשפט רשאי לחייב בצו את האב לבצע בדיקה גנטית של רקמות, כדי לבדוק אם אכן הוא אבי הילד. מדובר בבדיקת דם שהינה בדיקה פולשנית, ו/או בבדיקת רוק ו/או שיער שאינה בדיקה פולשנית. 
ניתן לבצע בדיקת אבהות גם לעוברים לפני הלידה. 

בית המשפט המורה על בדיקת אבהות מאזן את זכותו של הגבר – כמשתמע מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, תשנ"ב- 1992, להחליט אם ברצונו להיבדק בדיקת רקמות, אל מול טובת הילד לדעת מי הוא אביו. 
בחלק גדול מהפסיקות חויבו גברים להיבדק בדיקת רקמות ע"י צו, מן הטעם שטובת הילד לדעת מי הוא אביו גוברת על זכותו של האב לחור אם להיבדק או לאו. 

במקרים בהם מסרב האב לבצע בדיקת רקמות, רשאי ביהמ"ש לקבוע כי סירובו מהווה הסתרת מידע ולכן ישנם מצבים בהם בית המשפט מצהיר כי האב המסרב לבדיקה גנטית הוא האב של הילד וכי חלים עליו החובות והזכויות כמשתמע. 
החובות העיקריים המוטלים על האב:

  1. תשלום מזונות ילדים.
  2. קביעת משמורת על הילד.
  3. קביעת זמני שהות.

יש מקרים בהם בית המשפט לא יחייב גבר לבצע בדיקת אבהות. זאת כאשר האישה נשואה, מהחשש שהבדיקה תביא להגדרת הילד כ"ממזר".

משרד עורכי הדין שוש ויורם פרי, בעל ניסיון בתביעות אבהות, יסייע לכם בתביעות אבהות הן כתובע/ת והן כנתבע/ת ובכל הקשור בתביעות מסוג זה.

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר