עו"ד שוש פרי shosh@peri-law.co.il | עו"ד יורם פרי yoram@peri-law.co.il

עו"ד חלוקת רכוש


עורך דין חלוקת רכוש

אחד הדברים הכי קשים בחיים הוא העיסוק במוות, זהו תחום לא נעים לאף אחד ובמיוחד לא לאלה שאמורים להתחלק בעיזבון מירושה שהשאיר קרוב המשפחה או כל מוריש אחר.

ברוב במקרים בעיית הירושה נפתרת בזכות אותה צוואה שנכתבה ונחתמה מבעוד מועד על ידי המנוח אצל עורך דין כזה או אחר או באמצעות חוק הירושה. אך קיימים מקרים בהם אין הסכמה בין היורשים לגבי חלוקת העיזבון ו/או מקרים בהם קיימת התנגדות לכתוב בצוואה שנחתמה ו/או לחלוקה עפ"י חוק הירושה, קרי, מקרים בהם מגיעה המחלוקת אל מפתן בית המשפט.

הסכם בין יורשים הינו הסכם שנחתם בין היורשים בהתאם להסכמה ביניהם לגבי חלוקת העיזבון של המנוח.

לעיתים ההסכם יכול להבהיר את הצוואה ולהקל על החלוקה הנובעת ממנו ולעיתים ההסכם יכול להיות בניגוד לרשום בצוואה או בניגוד לחלוקה עפ"י החוק. במקרים כאלה ההסכם בין היורשים נכתב ונחתם אצל עורך דין ומאושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה.

הסכם בין יורשים יכול להתקיים רק בטרם חולק הרכוש על פי הצוואה, ישנם מקרים בהם הוחלט על חלוקה של הרכוש מחדש אחרי שחולק על פי צוואה, במקרה כזה אין זה יקרא הסכם בין יורשים אלא הסכם בין בעלי רכוש.

 

למידע נוסף, ייעוץ או ייצוג ע"י עורכי הדין פרי, אנא לחצו על צור קשר